Toimintasuunnitelma 2024

TOIMINTASUUNNITELMA 2024

 

METSÄMÖRRIOHJAAJAT RY
TOIMINTASUUNNITELMA 2024

Yleistä

Jäseniä yhdistyksessä on vuoden 2024 alussa 649. Edelleen kehoitetaan Metsämörriohjaajien peruskurssien kouluttajia kiinnittämään huomiota yhdistyksen ja Suomen Ladun etujen esittelyyn uusien jäsenten hankkimiseksi. Yhdistys tilasi lisää personoituja jäsenesitteitä 500 kpl ja Suomen Ladun Koulutuspäällikön Nina Räikeen
kanssa sovittiin, että yhdistyksen personoitua esitettä jaetaan metsämörriohjaajien peruskurssin materiaalien mukana viime vuotiseen tapaan.

Vuosi 2024 on yhdistyksen 29. toimintavuosi (yhdistys perustettu 11.2.1995), suomenkielinen toiminta Suomen Ladun alaisuudessa on jatkunut 29 vuotta (sopimus toiminnan aloittamisesta tehtiin 12.3.1992).

Metsämörriohjaajat ry kuuluu valtakunnallisena yhdistyksenä Suomen Ladun
valtakunnallisten yhdistysten verkostoon.

 

Yhdistyksen toiminta

★ Yhdistys pitää yllä metsämörritoimintaa ja tuo esille sen ideologiaa kiireettömyyttä, kokemuksellisuutta ja iloa.

★ Tuo esille tutkittua metsämörri – ja ympäristökasvatustietoutta ja materiaalia pääsääntöisesti Metsämörriohjaajat facebook -sivuston kautta.
★ Jatkaa kehitystyötä yhdistyksen lainattavien materiaalien esille tuomisessa ja pyrkii tehostamaan niiden lainausta.
★ Tekee yhteistyötä alueilla olevien paikallisten latuyhdistysten kanssa. Pyrkii järjestämään jollakin alueella vähintään yhden (1) metsämörritapahtuman vuodessa yhteistyössä alueen muiden        yhdistysten kanssa.
★ Mahdollisuuksien mukaan käy pyydettäessä esittelemässä/ohjaamassa metsämörritoimintaa, tai pyrkii löytämään toiminnan esittelijän/ohjaajan paikallisistalatuyhdistyksistä.
★ Kehittää jäsenhankintaa ja saa mukaan uusia jäseniä yhdistyksen toimintaan.
★ Lähettää edustajan(t) Suomen Ladun järjestökokouksiin ja Latunen verkostotapaamiseen. Yhdistyksen edustaja(t) osallistuu Suomen Ladun Metsämörritoiminnan laatutunnus arviointityöryhmän työhön.
★ Pyrki aktiivisesti osallistumaan valtakunnallisten yhdistysten verkoston toimintaan.
★ Pyrkii osallistumaan mahdollisuuksien mukaan Suomen Ladun ja muiden järjestämiin valtakunnallisiin ja paikallisiin tapahtumiin.
★ Pyritään perustamaan juhlatoimikunta yhdistyksen 30 -vuotis juhlavuotta varten

 

Aluetoiminta

Metsämörriohjaajat ry haluaa tuoda tukea ja toimintaa jäsenilleen aluetoiminnan muodossa. Jotta valtakunnallisena yhdistyksenä voimme tarjota edelle mainittuja
asioita tasapuolisesti ympäri Suomen, olemme jakaneet maan 8 alueeseen, samoin kuin Suomen Latu jäsenyhdistyksensä latualueisiin.

★ Pyrkii löytämään kaikille alueille metsämörritoiminnasta innostuneita alueyhdyshenkilöiksi yhdistyksen hallituksen ja alueiden metsämörriohjaajien väliseen tiedonvälitykseen ja alueellisen toiminnan organisoimiseen.
★ Pyrkii järjestämään vähintään yhden (1) metsämörriohjaajien alueellisen tapaamisen vuodessa joka alueella. Mahdollistaa samalla jäsenilleen vertaistukea ja virkistyksellistä uuden oppimista.
★ Tukee alueyhdyshenkilöitä tehtävässään ja järjestää kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä, etätapaamisen alueyhdyshenkilöille.
★ Tukee aluetoimintaa 80€/alue vuonna 2024.
★ Kaikista yhdistyksen alueellisista toiminnoista informoidaan jäseniä yhdistyksen kotisivulla, Instagramissa ja Metsämörriohjaajat Facebook -sivulla.

 

Viestintä

Tiedotetaan aktiivisesti yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista kotisivulla,
facebookissa, instagramissa. Tehostetaan viestintää jäsenistölle.

★ kotisivut www.metsamorri.suomenlatu.org
★ facebook-sivuilla nimellä Metsämörriohjaajat, ylläpitäjä Terttu Rinta-Kanto.
★ instagramissa metsamorriohjaajat_ry, ylläpitäjät Tarja Pantsar, Katja Salmela-Nieminen, Siskoliisa Keskiväli ja Anna-Kaija Stolt
★ Tuottaa ja lähettää sähköisen jäsenkirjeen kaksi kertaa vuodessa, huhtikuussa ja lokakuussa. Kirjeessä mukana Suomen Ladun lastentoiminnan terveiset.
★ Lisäksi tarvittaessa sähköpostiviestintä, joilla on sähköpostiosoite Suomen Ladun jäsenrekisterissä.
★ Pyritään alkaa käyttämään Suomen Ladun tapahtumakalenteria.
★ Jatketaan viestintäsuunnitelman työstämistä selkeyttämään yhdistyksen viestintään eri kanavissa.
★ Pyritään tekemään vaikuttajaviestintää viestimällä sosiaalisessa mediassa (some) ulkoiluun ja luonnossa liikkumiseen liittyvistä päivistä ja tapahtumista. (esim. Pihabongaus, Retkelle -päivät)

 

VUOSIKELLO 2024

TAMMIKUU

★ 8.1. yhdistyksen hallitus työstää 2024 talousarviota.
★ 9.1. Suomen Ladun Tiistaiteema. Aiheena: Suomen Ladun sääntöjen päivitys ja Kansallinen hiihtopäivä helmikuussa, google meet. Yhdistyksen hallituksesta osallistuu Katja Salmela-Nieminen.
★ 25.1. yhdistyksen hallitus koostaa 2023 toimintakertomusta 2024 toimintasuunnitelmaa.
★ joka vuosi tammikuun viimeisenä viikonloppuna BirdLife Suomen Pihabongaus
★ 29.1. yhdistyksen hallituksen etäkokous
★ 30.1. klo 18-19 Suomen Ladun Minustako ohjaaja -webinaari. Aiheena: Hyvinvointia ulkoilusta -hanke ja ulkoilun vertaisohjaajuus (+65 -vuotiaat). Ilmoittaudu tästä linkistä.

HELMIKUU

★ 5.2. yhdistyksen hallituksen etäkokous, 2023 toimintakertomus, 2024 toimintasuunnitelma ja tilinpäätös.
★ 10.-11.2. Backaksen talviretkipäivä (järjestäjät Retkinikkari ja Tunturikerho Kavtsi). Metsämörriohjaajat ry:stä Saija Eronen menee vetämään talvisen metsämörrin suuntamysteerin.
★ 13.2 yhdistyksen alueyhdyshenkilöiden etätapaaminen klo 18-19, meet, vetää Katja Salmela-Nieminen.
★ 24.2 Oulun alueellinen metsämörriohjaajien tapaaminen. Kellonaika ja paikka tarkentuu myöhemmin.
★ sihteeri lähettää 2023 toimintakertomuksen, 2024 toimintasuunnitelman, 2024 taloussuunnitelman ja 2023 pöytäkirjat toiminnantarkastajalle. Kirjanpitäjä lähettää tilinpäätökset hallitukselle      ja toiminnantarkastajalle.
★ 15.2 viimeinen päivä jäsenille saada asioita vuosikokouksen asialistalle (4 vk ennen virallista kutsua, mutta tässä annettu aikaa siihen asti kun lähtee virallinen kokouskutsu).
★ 16.2 virallinen kokouskutsu kotisivulle, metsämörriohjaajat -Facebook sivulle ja Instagramiin. Sähköpostitse kokouskutsu jäsenille, joiden sähköpostiosoite löytyy Suomen Ladun      jäsenjärjestelmästä. (2 vk ennen kokousta).
★ 6.2. Suomen Ladun Tiistaiteema. Aiheena: Miten järjestän hyvän tapahtuman? ja Yhdistyksen matka Kiilopäälle – järjestelyiden parhaat vinkit! Yhdistyksen hallituksesta osallistuu: Katja Salmela-Nieminen.
★ 8.2. klo 18-19 Suomen Ladun Minustako ohjaaja -webinaari. Aiheena: Lasten ja perheiden ulkoilu. Ilmoittaudu tästä linkistä.
★ 15.2. Suomen Ladun Canva -jatkokoulutus klo 17.00-20.30, google meet. Yhdistyksen hallituksesta osallistuu: Katja Salmela-Nieminen.
★ 2.-4.2 Talviuinnin SM-kilpailut, Peurunka
★ 24.2. Kansallinen hiihtopäivä
★ Suomen Ladun jäsenmaksutilitys 1/5

MAALISKUU

★ 2.-3.3. Yhdistyksen vuosikokousviikonloppu, Helsinki
★ 3.3. yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous klo 10.00, Suomen Ladun toimisto, os. Paavo nurmen tie 1, 00250 Helsinki.
★ 11.3 Metsämörrin rupattelut klo 18-19, meet, vetää Anu S. ja Katja Salmela-Nieminen.
★ 4.3. Yhdistysviestijä -verkkokurssin ilmoittautuminen päättyy. Koulutus osallistujalle maksuton ja yhdistyksestä voi olla useampikin osallistuja.
★ 5.3. Suomen Ladun Tiistaiteema. Aiheena: Toimintakysely 2023, Driven käyttö yhdistyksen toiminnassa. Yhdistyksen hallituksesta osallistuu:
★ uuden hallituksen järjestäytymiskokous
★ uuden hallituksen jäsenten ja nimenkirjoittajien tietojen päivitys Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH)
★ uuden hallituksen nimenkirjoittajat tiedoksi pankkiin ja pankkioikeuksien muutokset
★ uuden hallituksen tietojen päivittäminen ja vanhojen tietojen poistaminen Suomen Ladun jäsenjärjestelmään/stä.
★ Suomen Ladun lastentoiminnan uutiskirje ilmestyy.
★ 7.3. klo 18-19 Suomen Ladun Minustako ohjaaja -webinaari. Aiheena: Yhdistysten retkitoiminta ja retkeily. Ilmoittaudu tästä linkistä.
★ 16.-17.3. Suomen Ladun kouluttajatapaaminen, Helsinki
★ 18.3. Yhdistysviestijä -verkkokoulutus, 1. verkkotapaaminen klo 17.00.
★ 19.3. klo 18-19 klo 18-19 Suomen Ladun Minustako ohjaaja -webinaari. Aiheena: Aikuisten ulkoilun lajitoiminta: maastopyöräily, hiihto, polkujuoksu, melonta, sauvakävely. Ilmoittaudu tästä                    linkistä.

HUHTIKUU

★ yhdistyksen hallituksen kokous
★ Metsämörriohjaajat ry:n sähköinen jäsenkirje ilmestyy.
★ 2.4. Suomen Ladun tiistaiteema. Aiheena: Retkelle-päivän info, Yhdistyspolku ja ohjaajuus. Yhdistyksen hallituksesta osallistuu:
★ 6.4 Itä-Suomen alueellinen metsämörriohjaajien tapaaminen klo 13-15 Kuopiossa Pilpassa, Pilpantie 261. Ohjelmassa metsämörrin suuntamysteeriä ja ajatusten jakoa metsämörritoiminnasta.    Ilmoittautuminen 3.4 mennessä salmelakatja@gmail.com.
★ 8.4. Yhdistysviestijä -verkkokoulutus, 2. verkkotapaaminen klo 17.00.
★ 14.4 Uuden maan alueellinenmetsämörriohjaajien tapaaminen klo 13-15 Järvenpäässä, paikka tarkentuu myöhemmin.
★ 26.- 30.4 Suomen Ladun kevätpäivät, Kiilopää
★ 28.4. Suomen Ladun järjestökokous klo 9.00, Kiilopää
★ Suomen Ladun jäsenmaksutilitys 2/5

TOUKOKUU

★ yhdistyksen hallituksen kokous
★ 2.5. Yhdistysviestijä -verkkokoulutus, 3. verkkotapaaminen klo 17.00.
★ 6.5 Kymi-Vuoksen alueelllinen metsämörriohjajien tapaaminen klo 18.00 Lappeenrannassa Mäntylän päiväkodin laavulla, kaarnepolku 3. Ohjelmassa metsämörritouhuja ja metsäpuuhia.           Ilmoittautuminen 3.5. mennessä ullamaijakakela@gmail.com.
★ 7.5. Suomen Ladun Tiistaiteema. Aiheena. Yhdistyksen hallituksesta osallistuu:
★ 10.5. Unelmien liikuntapäivä
★ 11.5. Espoon Ladun Seikkailevat perheet seikkailevat Metsämörrin ja ötököiden kanssa. Mukana Metsämörriohjaajat ry:stä Saiija Eronen ja Kirsi Saarimoisio vetävät jotain                                    metsämörritoimintaa.
★ 13.-19.5. Lasten lintuviikko
★ 17.5. Suomen lasten metsäretki-päivä
★ 23.5. Ulkoluokkapäivä

KESÄKUU

★ yhdistyksen hallituksen kokous
★ 4.6. Suomen Ladun Tiistaiteema. Aiheena: Yhdistyksen hallituksesta osallistuu:
★ 8.-9.6. retkelle päivät
★ 9.6. Metsämörriohjaajat ry:n ja Ristiinan Rinkan (Mikkeli, Itä-Suomen alue) yhteinen perhemetsämörriretki klo 17.00-18.30 Ristiinassa. Paikka tarkentuu myöhemmin.
★ Suomen Ladun jäsenmaksutilitys 3/5

HEINÄKUU

ELOKUU

★ yhdistyksen hallituksen kokous
★ Suomen Ladun lastentoiminnan uutiskirje ilmestyy.
★ 6.8 Suomen Ladun Tiistaiteema. Aiheena: Yhdistyksen hallituksesta osallistuu:
★ 9.-11.8 Suomen Ladun aluepäivät, Evo
★ 17.-18.8. Suomen Ladun frisbeegolfin mestaruuskisat, Turku
★ 31.8. Nuku yö ulkona 31.8. Metsähotellit Kiilopää ja Vantaa, Suomen luonnon päivä. Mukana Metsämörriohjaajat ry:stä Saija Eronen.

SYYSKUU

★ yhdistyksen hallituksen kokous
★ Porin alueen metsämörri -tapahtuma.
★ 3.9. Suomen Ladun Tiistaiteema. Aiheena: Yhdistyksen hallituksesta osallistuu:
★ Suomen Ladun Aluekokoukset x 8
★ 28.-29.9. Suomen Ladun Ohjaajatapaaminen / Latunen, Tampere

LOKAKUU

★ yhdistyksen hallituksen kokous
★ Seuraavan vuoden vuosikokouspaikan etsintä/tarjouspyynnöt
★ Metsämörriohjaajat ry:n sähköinen jäsenkirje ilmestyy.
★ 1.10. Suomen Ladun Tiistaiteema. Aiheena: Yhdistyksen hallituksesta osallistuu:
★ 27.10. Suomen Ladun järjestökokous, Espoo
★ 21.10.-24.11. Koko perheen hämärähommat
★ Suomen ladun jäsenmaksutilitys 4/5

MARRASKUU

★ yhdistyksen hallituksen kokous
★ kuluvan vuoden toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman ja seuraavan vuoden talousarvion laadinnan aloittaminen
★ seuraavan vuoden vuosikokouspaikan etsintä/tarjouspyynnöt
★ yhdistýksen huomionosoitusten pohdinta ja hakemusten tekeminen
★ yhdistyksen aluetoiminnan tiedot alueilta puheenjohtajalle
★ 5.11. Suomen Ladun Tiistaiteema. Aiheena: Yhdistyksen hallituksesta osallistuu:
★ 21.10.-24.11 Koko perheen hämärähommat
★ Suomen Ladun lastentoiminnan uutiskirje ilmestyy.
★ ulkoluokkapäivä 7.11.
★ seuraavan vuoden jäsenmaksujen määrän ilmoittaminen Suomen Latuun yhdistyspalvelun kautta

JOULUKUU

★ yhdistyksen hallituksen etäkokous
★ 3.12. Suomen Ladun Tiistaiteema. Aiheena: Yhdistyksen hallituksesta osallistuu:
★ seuraavan vuoden vuosikokouksen ajan ja paikan päättäminen
★ Suomen Ladun toimintakyselyn täyttäminen/palauttaminen.
★ Kiilopää hiihto 7.12.
★ Suomen Ladun jäsenmaksutilitys 5/5