Toimintakertomus 2022

 

 

                                                                                                                                                       

METSÄMÖRRIOHJAAJAT RY 

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2022

 

YLEISTÄ 

 

Metsämörriohjaajat ry on Suomen Ladun valtakunnallinen jäsenyhdistys ja kuuluu Uudenmaan latualueeseen.

Vuosi 2022 oli yhdistyksen 27. toimintavuosi (yhdistys perustettu 11.2.1995), suomenkielinen toiminta Suomen Ladun alaisuudessa on jatkunut 28 vuotta. (Sopimus toiminnan aloittamisesta tehtiin 12.3.1992).

Yhdistys tekee tunnetuksi metsämörritoimintaa ja jakaa metsämörri- ja ympäristökasvatustietoutta. Yhdistys mahdollistaa jäsenilleen vertaistukea ja virkistyksellistä uudenoppimista aluetoiminnan kautta.

Yhdistys toimii yhteistyössä Suomen Ladun kanssa kehittämällä metsämörritoimintaa ja -materiaalia.

Yhdistykseen voi liittyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö. 

 

YHDISTYKSEN HALLITUS

 

1.1.2022-27.3.2022 hallituksen kokoonpano oli seuraavanlainen

Puheenjohtaja Katja Salmela-Nieminen, Oulu

Varapuheenjohtaja Anna-Kaija Stolt, Kaarina 

Sihteeri Merja Rytkönen, Vihti

Jäsensihteeri Saija Eronen, Kellokoski 

Rahastonhoitaja Ulla Käkelä, Lappeenranta

Jäsenet  A.S, Sastamala

Varajäsenet Kirsi Saari-Moisio, Vantaa ja Siskoliisa Keskiväli, Hollola

 

28.3.2022 – 31.12.2022

Puheenjohtaja Katja Salmela-Nieminen, Oulu/Mikkeli

Varapuheenjohtaja Anna-Kaija Stolt, Kaarina 

Sihteeri Merja Rytkönen, Vihti

Jäsensihteeri Saija Eronen, Kellokoski 

Rahastonhoitaja  A.S, Sastamala

Siskoliisa Keskiväli, Hollola

Varajäsenet Merja Asp, Kaarina ja Kirsi Saari-Moisio, Vantaa

 

TALOUS  

 

Jäsenmaksupalautteet Suomen Ladulta vähentyneet maksavien jäsenten vähentymisen myötä. Yhdistyksen talous on kuitenkin vakaa. Hallituksen toiminnan kulut pyrittiin pitämään alhaisempina pitämällä suurin osa hallituksen kokouksista etänä ja kiinnittämällä enemmän huomiota tarvittavien palvelujen hintoihin (kilpailutus).

Tilitoimisto Kuokkanen/Marite Kuokkanen hoiti vuoden 2022 yhdistyksen kirjanpidon. Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi palkkiotta Terttu Rinta-Kanto. 

 

KOKOUKSET

 

Hallitus kokoontui 10 kertaa, joista yksi oli järjestäytymiskokous. Hallitus kokoontui etäyhteydellä 8  kertaa. 

Yhdistyksen vuosikokous viikonloppu pidettiin  m/s Borella Turussa 26-27.3. Sääntömääräinen vuosikokous kokous pidettiin 27.3. klo 10.  Kokoukseen osallistui 9 jäsentä.

JÄSENET

 

Yhdistyksen jäsenmäärä oli 31.12.2022 oli 661 jäsentä.

Vuonna 2022 uuden jäsenen ns. jäsenlahjana Syksy -kirja (huomioitavaa Syksy-kirjan sivulla 21 on korjattava sudenmarjan ja oravanmarjan kuva ja teksti ei vastaa toisiaan vaan se on korjattava).

Yhdistyksen kunniajäseniä ovat  Brondin Anne-Marie, Hautala Satu, Keskisaari-Grahn Pirjo, Kuosmanen Eva-Maija, Lehtola Irma, Lindroos  Kaisu, Rinta-Kanto Terttu, Standerholm Pipsa ja Gunilla Cavonius.

Kunniapuheenjohtaja Standerholm Pipsa.

 

YHDISTYKSEN TOIMINTA

 

Yhdistys julkaisi uuden logon 3.2.2022 ja siitä oli pienimuotoinen kilpailu Facebookissa, jonka palkintoina jaettiin kaksi metsämörriaiheista tuubihuivia ja metsämörrin vuosikalenteri. 

 

Vuonna 2022 juhlittiin suomenkielisen metsämörritoiminnan 30 vuotis juhlavuotta ja juhlavuoden toimintaa suunniteltiin Suomen Ladun lastentoiminnan kanssa erinäisissä kokouksissa. Yhteistyössä Suomen Ladun lastentoiminnan kanssa julkaistiin 12 toimintavinkkiä metsämörritoimintaan (1 krt/kk),  tilattiin jäsenille sekä metsämörriaiheinen tuubihuivi ja metsämörrin juhlavuoden lehti. Lehdessä oli myös informatiivinen kirjoitus yhdistyksestä puheenjohtajan kirjoittamana. 

 

Yhdistys järjesti joko yksin tai yhteistyössä paikallisen latuyhdistyksen kanssa metsämörrin juhlavuoden tapahtumia seuraavasti:

22.2 Ulkona kuin lumiukko -tapahtuma yhteistyössä Kaarinan kulkijoiden kanssa Kaarinassa, n. 150 osallistujaa

26.2 Ulkona kuin lumiukko -tapahtuma yhteistyössä Oulun Ladun kanssa Oulussa,  metsämörritoiminnan esittelyä ja tehtäviä. n. 200 osallistujaa

14.9 Perhemörriretki Tervolan ulkoilijoiden kanssa yhteistyössä, Tervolassa. Ei toteutunut, ei tullut ilmoittautuneita. Hyvää yhteistyössä oli, että saatiin juhlavuoden materiaalit Tervolan ulkoilijoille, näkemystä heille onko metsämörritoiminnalle kysyntää heidän alueella ja vertaistukea yhdistyksen metsämörriohjaajalle.

18.9 Metsämörrin perheretki Kaarinassa, n. 30 osallistujaa

24.9 Metsämörrin toimintapolku Ainolanpuistossa Oulussa, n. 150 osallistujaa

25.9 Koko perheen metsämörrin juhlat Keinukalliossa Keravalla, n. 250 osallistujaa

1.10 Yhdessä luontoon – joka iän oikeus -tapahtuma yhteistyössä Mikkelin Ladun kanssa       Mikkelinpuistoistossa/Kaihun lammella Mikkelissä, n. 150 osallistujaa (lapset)

 

MUU TOIMINTA

 

31.1.Metsämörrin juhlavuoden suunnittelutapaaminen Suomen Ladun  lastentoiminnan kanssa

28.2 ja 28.3 Tunteet hukassa metsäseikkailu yhteistyössä Oulun Ladun kanssa

19.3 Uudenmaan latualueen Latunen -tapaaminen, osallistui Saija Eronen ja Kirsi Saari-Moisio

5.6 Mikkelin Ladun puheenjohtajan tapaaminen (verkostoituminen) , osallistui Katja Salmela-Nieminen

31.7 Metsämörrin juhlavuoden materiaalia jäsenille -postitustalkoot Mikkelissä

16.8 Mikkelin 1.10 metsämörrin juhlavuoden tapahtuman suunnittelutapaaminen, osallistui Katja Salmela-Nieminen

15.-16.10 yhdistyksen hallituksen kehittämispäivät Suomenlinnassa

24.11  sääntömuutoskonsultaatio, osallistui Saija Eronen, Merja Rytkönen, Katja Salmela-Nieminen ja Lotta Vuorela, Suomen Latu.

Syksy 2022 tuotettiin Metsämörrin suuntamysteeri yhteistyössä Suomen Ladun lastentoiminnan kanssa

EDUSTUS

 

Suomen Ladun järjestökokous Ruissalo, Turku. Osallistui Anna-Kaija Stolt

Suomen Ladun järjestökokous 28.-30.10, Helsinki. Osallistui Katja Salmela-Nieminen

Suomen Ladun Metsämörrin laatutunnus työryhmässä mukana Anna-Kaija Stolt ja Saija Eronen

International Skogsmulle meeting etänä 20.11 klo 12-14, osallistui Katja Salmela-Nieminen

 

ALUETOIMINTA

 

Yhdistyksen aluetoiminnasta vastasi oli Saija Eronen. Aluetoimintaan oli varattu  200 € / alue/vuosi. Sitä jäi käyttämättä 1314,41€, joilla päätettiin hankkia jokaiselle alueella jäsenille lainattaviksi Metsämörrin suuntamysteerin säänkestävät toimintataulut. Alueiden yhdyshenkilöille jaettiin 80,00€ käytettäväksi suuntamysteerissä tarvittavien muiden materiaalien hankintaan kuitteja vastaan. Aluetoimintaa toteutui neljällä alueella: Oulussa, Itä-Suomessa, Uudellamaalla ja Lounais-Suomessa.

Lappi Kemi 21.1. klo 18, ei ilmoittautuneita

Oulu Oulu 24.1 klo 18-19 etänä, 4 osallistujaa

Oulu 21.5 klo 14, 3 osallistujaa

Keski-Suomi

Itä-Suomi Mikkeli 1.10 klo 14, 1 osallistuja

Häme

Kymi-Vuoksi

Uusimaa Keravan Keinukallio 25.10 klo 13.30, 7 osallistujaa

Lounais-Suomi Kaarina 15.5. klo 15, 8 osallistujaa

 

Vuonna 2022 alueiden yhdyshenkilöinä toimivat seuraavat:

Oulun alue: Katja Salmela-Nieminen, huhtikuusta eteenpäin Tarja Pantsar

Lappi: Katja Salmela-Nieminen

Keski-Suomi:

Itä-Suomi: huhtikuusta eteenpäin Katja Salmela-Nieminen

Häme: Siskoliisa ( Titi) Keskiväli

Kymi-Vuoksi:Ulla Käkelä

Uusimaa: Saija Eronen

Lounais-Suomi: Merja Asp ja Anna-Kaija (Annukka) Stolt

 

VIESTINTÄ

 

Yhdistyksen kotisivut ja virallinen tiedotuskanava on www.metsamorri.suomenlatu.org, joista  vastaa Siskoliisa Keskiväli, Katja Salmela-Nieminen ja Saija Eronen. 

Yhdistys tiedotti myös facebook-sivuilla nimellä metsämörriohjaajat. Sivuja  ylläpitää yhdistyksen jäsen Terttu Rinta-Kanto. 

Yhdistyksen sähköinen jäsenkirje lähetettiin  huhti- ja lokakuussa. Suomen Ladun lastentoiminta jakoi myös kuulumisia jäsenkirjeessä.

Viestinnässä hyödynnettiin  myös sähköpostia.

Yhditykselle avattiin oma instagram tili metsamorriohjaajat_ry 16.10. Sen loi Oulun alueen yhdyshenkilö Tarja Pantsar, joka myös lupasi ottaa vastuuta sisällön tuottamisesta sinne. Instagramin päivitysmahdollisuus on myös Katja Salmela-Niemelällä, Siskoliisa Keskivälillä ja Anna-Kaija Stoltilla.

Yhdistyksen personoitu esite saatiin valmiiksi syksyllä. Suomen Ladun Koulutuspäällikön Nina Räikeen kanssa sovittiin, että yhdistyksen personoitua jäsenesitettä jaetaan metsämörriohjaajien peruskurssin materiaalien mukana. 

 

Yhdistyksen ensimmäinen Metsämörrin rupattelut pidettiin  7.9 klo 18-19 ja seuraavan kerran 16.11 klo 18-19. Osallistujajoukko ei ollut suuri, mutta rupatteluihin osallistuneet kokivat näiden tuovan yhdistystä lähemmäksi heitä. Metsämörrin rupatteluja päätettiin jatkaa kaksi kertaa kevään 2023 aikana ja sen jälkeen 

Yhdistykselle hankittiin oma beach flag  Suomen Ladulta käytettäväksi eri tapahtumissa tuomaan näkyvyyttä. Ei aiheuttanut yhdistykselle kuluja, Suomen Latu kustansi tämän.

 

KOULUTUS

 

22.8 Yhteiset polut -webinaari, osallistui Katja Salmela-Nieminen ja Saija Eronen

27.-28.8 Uudenmaan latualueen EA -kurssi, osallistui Saija Eronen

Kirsi Saari-Moisio kävi Tunteet hukassa- metsäseikkailun ohjaajakoulutuksen yhdistyksen ilmaispaikalla.