Metsämörriyhdistys ry
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous
23.5.2021 klo 17.00
Meet

Esityslista
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.
3.Todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja kokouksen edustajat.
4.Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään vuosikertomus 2020, tilinpäätös 2020 ja toiminnantarkastajien lausunto.
6.Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
vastuullisille.
7. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma 2021 ja talousarvio
2021.
8. Päätetään hallituksen jäsenille mahdollisesti maksettavat kulukorvaukset.
9. Päätetään Suomen Ladun kokousedustajille mahdollisesti maksettavat
kulukorvaukset
10. Jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2022
25,50 € henkilöjäsen
15,50 € rinnakkaisjäsenyys
33,00 € yhteisöhenkilöjäsenyys
Esitys: hallitus esittää ettei jäsenmaksuja koroteta vuodelle 2022
11. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen valitsemat
puheenjohtaja sekä, neljä – kuusi (4-6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.
Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, vuosikokouksesta
vuosikokoukseen, varajäsenten toimikausi on yksi vuosi, vuosikokouksesta
vuosikokoukseen.
12. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle kohdan 11. mukaan
sekä 2 varajäsentä.
Jatkavat: Saija Eronen, Merja Rytkönen ja Ulla Käkelä
Erovuorossa: Anna-Kaija Stolt, Siskoliiisa Keskiväli ja varajäsen Kirsi
Saari-Moisio
13. Valitaan yksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja
14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
15. Päätetään kokous.