Sopimuspohja ilmaispaikan käytöstä Suomen Ladun ohjaajakoulutukseen

Sopimus ilmaispaikan käytöstä Suomen Ladun ohjaajakoulutukseen

 

Yhdistyksen nimi:_______________________________________________________________

Yhdistyksen yhteishenkilö:________________________________________________________

Sähköposti:____________________________________________________________________

Puhelinnumero:________________________________________________________________

 

Koulutukseen osallistujan nimi:____________________________________________________

Sähköposti:____________________________________________________________________

Puhelinnumero:________________________________________________________________

 

____(Yhdistyksen nimi)____ tarjoaa ilmaisen osallistumisen _____(koulutettavan nimi) _____(koulutuksen nimi ja ajankohta) _______________________________________________________________________________.

Koulutuksen käytyään ___(koulutettavan nimi)___ sitoutuu ohjaamaan_(mitä, kuinka usein, milloin? esim. 6 polkujuoksulenkkiä huhti – kesäkuussa 2020 keskiviikkoiltaisin)._______________________________________

Kuvaus suunnitellusta toiminnsata__________________________________________________________­­_____

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

Mikäli sopimus ei toteudu yllä kuvatulla tavalla voidaan ohjauksesta neuvotella uudelleen. Jos neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, on yhdistyksellä oikeus laskuttaa kurssin hinta_________€ jälkikäteen koulutettavalta.

 

 

Aika ja paikka:_________________________                 Aika ja paikka:____________________________

_____________________________________               ________________________________________

Yhdistyksen puheenjohtajan allekirjoitus                        Koulutettavan allekirjoitus